Tarragona disposa d’una oferta comercial amb diversos pols d’atracció

L’estructura comercial de Tarragona és diversa, equilibrada i amb pols d’atracció en diferents barris i no únicament als eixos més cèntrics. És una de les principals conclusions de l’estudi de l’observatori econòmic Eixos.cat, a partir d’un cens de comerços i locals buits del municipi elaborat a partir de treball de camp la primera meitat de 2014. El cens, que ha cobert 3.212 comerços i locals buits dels barris centrals de Tarragona[1], ha estat geolocalitzat i classificat i es pot visualitzar a la plataforma d’informació econòmica Biztarragona.

Presentació de l’estudi estratègic del comerç tarragoní 2014, amb la regidora de Comerç, Patrícia Anton, i Moisès Jordi Pinatella i David Nogué, de l’empresa Eixos.cat Font: ACN

La ciutat de Tarragona disposa d’una oferta comercial diversa i equilibrada similar a altres ciutats catalanes. La tipologia preponderant a Tarragona són els serveis comercials (33,3%) seguit de l’hostaleria i la restauració (21,4%), els equipaments per a la persona (14,5%) i el comerç quotidià alimentari (10,5%), aquest darrer amb una important presència de cadenes de supermercats però també de botigues d’alimentació especialitzades. La resta de sectors se situen per sota del 10%.

Taula 1 Tipologia d’establiments comercials a Tarragona per sectors, 2014

Sector

Nombre

%

Equipaments per a la llar

163

6,7

Equipaments per a la persona

349

14,5

Cultura i lleure

122

5,1

Comerç quotidià alimentari

254

10,5

Altres

115

4,8

Transport privat

92

3,8

Serveis comercials

803

33,3

Hostaleria i restauració

517

21,4

Total

2415

100,0

-Els pols comercials de TarragonA

D’altra banda, l’estudi mostra diferents pols d’atracció des d’un punt de vista comercial a diferència d’altres ciutats on l’activitat es concentra bàsicament al centre:En primer lloc, i com és d’esperar, els eixos comercials de l’Eixample, que consoliden l’àrea com a principal pol comercial i exerceixen una forta atracció en el comerç no quotidià (equipaments per a la llar i la persona i la cultura i el lleure). Aquest tipus de comerç és el que justifica el desplaçament des d’altres municipis a la recerca de varietat i establiments de referència i, a més, permet dinamitzar altres sectors com la restauració. En concret, als 12 carrers que configuren l’Eix Comercial Centre el comerç no quotidià representa entre un 25% i un 65% del total d’establiments, mentre la mitjana de la ciutat se situa en el 26,3% A part de les botigues de roba –amb una presència força destacada i homogènia a tots els eixos- cal subratllar algunes especialitzacions concretes com les sabateries al carrer Unió, les botigues de llar i decoració al carrer Reding o les joieries al carrer Sant Agustí.

En segon lloc cal destacar que la Part Alta i el Serrallo tenen una especialització molt clara en el sector d’hostaleria i restauració, amb un 40,8% i un 27,3%, respectivament, del total de l’oferta comercial d’aquests barris. En el cas del Serrallo hi destaquen els restaurants –quasi la meitat del total d’establiments- mentre a la Part Alta l’oferta és més diversificada. El comerç d’ambdós barris té un important potencial en el creixent sector turístic.

Finalment, els barris del Nou Eixample Sud i el Nou Eixample Nord també juguen un paper significatiu en la consolidació de l’estructura comercial del municipi. El Nou Eixample Sud és el barri amb una major proporció d’establiments d’equipaments per a la llar (mobles, decoració, electrodomèstics…), en bona part als eixos comercials de l’avinguda Prat de la Riba i Ramon i Cajal. Per la seva banda, el Nou Eixample Nord s’ha especialitzat amb els serveis comercials gràcies a la important presència d’oficines de serveis professionals i, també, d’altres subsectors com els bancs, les perruqueries o els consultoris mèdics.

-L’ocupació de locals

El percentatge d’ocupació de locals de la ciutat de Tarragona se situa en el 75,2%. És una dada habitual en municipis que, a causa del factor de capitalitat, tenen una elevada vocació comercial i destinen la major part de les plantes baixes a usos comercials i no a habitatge o aparcament.Les dades varien per barris: la Part Alta, el Nou Eixample Sud, el Nou Eixample Nord i l’Eixample se situen en unes dades d’ocupació força positives, properes al 80%. En canvi, als Barris Marítims és on hi ha més disponibilitat de locals per bé que el turisme de creuers pot ser un factor de dinamització en els propers anys. D’altra banda, no s’ha detectat una concentració especial de locals buits a l’entorn del Mercat Central de Tarragona, afectat des de fa anys per obres de remodelació.

Taula 2 Locals ocupats i locals buits als barris de Tarragona, 2014

Locals ocupats

Locals buits

Total

Barri

Nombre

%

Nombre

%

Part Alta

338

81,1

79

18,9

417

Eixample

1079

74,6

368

25,4

1447

Barris Marítims

209

55,7

166

44,3

375

Nou Eixample Sud

461

82,0

101

18,0

562

Nou Eixample Nord

328

79,8

83

20,2

411

Total

2415

75,2

797

24,8

3212

-El preu dels locals

Un altre dels indicadors que s’ha utilitzat és el del preu del metre quadrat de lloguer dels locals comercials, calculat a partir dels locals del portal Api.cat, que gestiona API-Col•legis i Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya. La mitjana del municipi és de 7,52 euros/m2. L’Eixample sobresurt clarament amb un preu mig superior als 10 euros/m2 i, a l’altre extrem, els Barris Marítims i el Nou Eixample Nord se situen al voltant dels 5,5 euros/m2 . Així, l’Eixample es confirma com el barri amb més demanda de locals comercials a causa de la centralitat del sector i la presència dels principals eixos. Per la seva banda, els Barris Marítims i el Nou Eixample Nord esdevenen uns espais d’oportunitat si se sap conjugar el baix preu dels locals comercials amb els punts forts d’aquests barris (proximitat a la façana marítim, al port i a l’estació en el cas dels Barris Marítims i presència de grans equipaments comercials i sanitaris en el cas del Nou Eixample Nord)

.Taula 3 Preus de venda i lloguer dels locals disponibles al portal Api.cat, 2014

Barri

Preu/m2*

1 Part Alta

6,79

2 Eixample

10,72

3 Barris Marítims

5,54

4 Nou Eixample Sud

7,13

5 Nou Eixample Nord

5,47

Tarragona

7,52

* Superfície construïda

-Evolució de les tipologies comercials

La comparació amb el cens realitzat l’any 2012 mostra una dinàmica positiva en alguns subsectors concrets, que han vist incrementar el nombre d’establiments. Algunes de les causes que expliquen aquests increments són l’auge del turisme (regals i souvenirs, hotels…), l’adaptació a la crisi econòmica amb un comerç més barat i quotidià (menjar ràpid, fruiteria…) o la consolidació de sectors en auge (xarcuteries, informàtica…).

Per contra, tal com ha passat arreu del país, la caiguda d’alguns subsectors s’explica per l’efecte de la crisi econòmica sobre el sector bancari, immobiliari i de la construcció (banca, instal·lacions i subministraments…) o sobre el comerç no quotidià i d’alta gamma (joieria, perfumeria, concessionari…).

L’estudi de l’observatori Eixos.cat conclou la necessitat de seguir apostant per unes polítiques de promoció comercial que aprofitin el potencial turístic de la ciutat i les diferents especialitzacions detectades. Aquesta estratègia passa per assessorar els agents econòmics que volen desenvolupar una activitat a la ciutat d’acord amb la realitat comercial de la ciutat i adequar les intervencions de dinamització a la situació de cada eix comercial i de cada barri. En aquest sentit cal subratllar que la plataforma Biztarragona, com a observatori econòmic de la ciutat, ofereix informació útil a comerciants, consumidors, emprenedors i operadors immobiliaris.

PRESENTACIÓ ESTUDI (amb infografia)

Notícia Delcamp

Notícia Finanzas

Notícia La Vanguardia

Notícia ABC

Notícia ACN

Notícia Cadena Ser

Notícia Tarragona 21

[1] Part Alta, Eixample, Barris Marítims, Nou Eixample Sud i Nou Eixample Nord

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *