Un 14% de locals buits a Girona segons l’observatori Eixos.cat

Un 14% dels locals comercials situats a les plantes baixes de la ciutat de Girona estan buits. És la principal conclusió de l’estudi elaborat per Planol.info, a partir d’un cens d’activitats comercials elaborat amb un exhaustiu treball de camp. El cens, que es va fer simultàniament a les principals ciutats catalanes, es va realitzar l’any 2012 per encàrrec de la divisió cartogràfica de la multinacional finlandesa Nokia i està publicat a l’observatori econòmic urbà Eixos.cat, al següent enllaç:http://ves.cat/fQtk

A Girona el cens, que ha cobert la major part dels carrers de la ciutat, ha permès detectar un total de 2.555 locals comercials situats a les plantes baixes dels edificis, dels quals 359 estan buits (14%), ja sigui perquè estan en venda, en lloguer, utilitzats com a magatzem o sense ús. Els establiments comercials actius, per la seva banda, han estat classificats en una seixantena de categories.

Per zones, els carrers de l’Eixample i el Barri Vell tenen els percentatges més baixos de locals buits, al voltant del 5%. Cal destacar, en aquest sentit, el carrer Bisbe Lorenzana (3%), el carrer Maragall (4%), el carrer Ciutadans (6%) o el carrer Nou que, al moment de fer el cens, no tenia cap local buit. En canvi, els barris de Santa Eugènia i de Sant Narcís són els que concentren uns percentatges de locals buits més elevats, en molts casos per sobre el 20%, com és el cas del Passeig d’Olot, el carrer de Santa Eugènia o el carrer Agudes. Als barris del sud –Eixample Sud, Montilivi, Mas Xirgu…- els percentatges són similars a la mitjana.
Girona té una bona posició comparada amb altres ciutats catalanes censades per Planol.info, que es mouen en un rang que oscil·la entre el 10% de locals buits (Vic, Manresa, Badalona…) i el 25% (Olot, l’Hospitalet, Tarragona…). Així mateix, les dades de Girona són molt similars a altres municipis de la demarcació: Figueres (15%), Banyoles (16%) o Blanes (15%) [1].
Totes les dades dels censos que periòdicament realitza Planol.info es visualitzen a la plataforma web Eixos.cat, un observatori econòmic urbà on estan geolocalitzats i categoritzats els establiments comercials, les activitats econòmiques i els locals buits de tot Catalunya i que, ben aviat, estarà connectat amb les ofertes immobiliàries dels API. Diversos municipis catalans treballen, a partir d’aquesta plataforma, amb estratègies de dinamització econòmica, suport al comerç local i foment de l’emprenedoria.
[1] Cal tenir en compte que, si bé és cert que el dinamisme comercial de Girona és més elevat que el d’aquestes darreres ciutats, les majors expectatives provoquen que les plantes baixes dels habitatges es destinin a ús comercial en un major percentatge. En canvi, altres viles i ciutats menys dinàmiques comercialment destinen sovint els baixos a altres usos com el residencial.