COVID 19对曼哈顿零售业的影响

               covid19 对曼哈顿零售的影响

在Eixos,我们使用现场收集到的数据来阐明当前业务情况以及因业务关闭而尚未发生的情况。 我们这样做并不要成文警报者,而是因为我们坚信数据驱动的分析能让我们作出更准确的预估,从而作出更好的决策。在未来的几天,几周和几个月中,我们将发布一系列文章,分析因为疫情导致的隔离措施对城市一级零售和经济活动的影响。 

阅读更多

COVID19. Model de risc EIXOS / MIT

Model de càlcul predictiu de l’impacte del covid19 en el comerç.

Tan bon punt esclata la crisi del covid19 i es decreta el confinament i el tancament de negocis per tal d’evitar contagis, EIXOS inicia el desenvolupament d’un model de càlcul predictiu de l’impacte econòmic que això tindrà sobre el comerç. En paral·lel, un equip de recerca del MIT publica una proposta de model predictiu, que valora factors de risc complementaris als que valora EIXOS.

Barcelona: negocis tancats definitivament per efecte del covid19 que eren oberts al març de 2020. Fotografia: Germ Benet.
Continua llegint