Eixos a la premsa

Una de les prioritats d’EIXOS Economic Observatory és difondre la informació econòmica de les ciutats i els polígons d’activitat econòmica generada a partir de la captura directa de les dades i l’elaboració d’indicadors. En els últims 3 anys la premsa generalista i especialitzada ha publicat desenes d’articles a partir d’informes d’EIXOS que permeten millorar el coneixement sobre les activitats econòmiques i els locals buits a nivell de ciutat, polígon, districte, barri i eix comercial. Aquesta n’és una mostra:

-“Las calles se visten de uniforme”, El País 28/6/2015

http://eixos.cat/html/CallesdeUniforme.pdf

-“Els grans eixos comercials afluixen el pas”, Ara 24/5/2015

http://www.ara.cat/economia/grans-eixos-comercials-afluixen-pas_0_1363063720.html

-“Distribució dels eixos comercials a Barcelona”, TV3 16/5/2015

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/distribucio-dels-eixos-comercials-a-barcelona/video/5524160/#.VVmOPF0zyom.twitter

-“El Carmen y El Mercat, los barrios en la ciudad de Valencia con más riesgo de desertificación comercial”, Valencia Plaza 17/5/2015

http://www.valenciaplaza.com/ver/156058/el-carmen-y-el-mercat–los-barrios-en-la-ciudad-de-valencia-con-mas-riesgo-de-desertificacion-comercial.html

-“La BCN más turística driba el monocultivo comercial”, El Periódico 3/5/2015

http://eixos.cat/html/ep_eixos_comercials.pdf

-“Un estudio evidencia que una de cada cuatro naves industriales de Montornès está vacía”, Revista del Vallès 19/3/2015

http://www.revistadelvalles.com/wp/un-estudio-evidencia-que-una-de-cada-cuatro-naves-industriales-de-montornes-esta-vacia/

-“Montornès del Vallès detecta 67 naus buides i 106 locals buits”, TV3 18/3/2015

http://www.ccma.cat/324/montornes-del-valles-detecta-67-naus-buides-i-106-locals-buits/noticia/2650414/

-“Montornès del Vallès detecta 67 naus buides i 106 locals buits”, Aldia.cat 18/3/2015

http://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-montornes-valles-detecta-67-naus-buides-106-locals-buits-20150318145842.html

-“Cómo dinamizar los locales vacíos”, Urban Living Lab 13/3/2015

http://www.urbanlivinglab.net/locals-buits/

-“Tàrrega és el municipi de Catalunya que presenta el major índex d’Aprofitament del Teixit Comercial (IATC), segons un estudi elaborat per l’empresa Eixos”, Ràdio Tàrrega 17/2/2015

http://www.radiotarrega.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSz5ZCWLd7Aalj-AIgRUMkg1tCbgxZ9POCt7d_-qIuXZqCF9gSTp1De

-“El ‘top ten’ comercial de Cataluña”, InfoRetail 15/2/2015

http://www.revistainforetail.com/noticiadet/el-top-ten-comercial-de-cataluna/8a216c9de3be3bf82c2b07450835a6fc

-“Som reutilitzadors i proveïdors de dades públiques”, Ajuntament de Barcelona 3/2/2015

http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/interview-eixoscat

-“Barcelona empieza a estudiar la clonicidad de sus calles Comerciales”, La Vanguardia 2/2/2015

http://www.lavanguardia.com/economia/20150202/54425658003/barcelona-clonicidad-calles-comerciales.html

-“Indicadores para medir la salud del retail”, InfoRetail 1/2/2015

http://www.revistainforetail.com/revistas/inforetail21.pdf (Pàg 12-15)

-“El comerç de Barcelona resisteix amb un 83% de botigues obertes, El Periódico 13/11/2014

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/comerc-bcn-resisteix-amb-botigues-obertes-3683839

-“Manresa té el 87,2% dels locals comercials ocupats, 6% més que la mitjana catalana”, Regió 7 12/7/2014

http://www.regio7.cat/economia/2014/07/11/manresa-87-dels-locals-comercials/275245.html

-“El 81,2% de los locales comerciales catalanes está ocupado”, API Noticias 10/7/2014

http://www.api.cat/noticias/el-812-de-los-locales-comerciales-catalanes-esta-ocupado/

-“Cataluña cuenta con 33.602 locales comerciales vacíos, según un estudio”, La Vanguardia 9/7/2014

http://www.lavanguardia.com/economia/20140709/54411734158/cataluna-cuenta-con-33-602-locales-comerciales-vacios-segun-un-estudio.html

-“El 81,2% de los locales comerciales catalanes están ocupados”, El Periódico 9/7/2014

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/812-los-locales-comerciales-catalanes-estan-ocupados-3367010

-“Cataluña cuenta con 33.602 locales comerciales vacíos, según un estudio”, Finanzas 9/7/2014

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140709/cataluna-cuenta-locales-comerciales-2709920.html

-“Els barris marítims, desert comercial de Tarragona”, El Punt Avui 2/6/2014

http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/747663-els-barris-maritims-desert-comercial-de-tarragona.html

-“El comerç català ha entrat en fase de recuperació”, El Punt Avui 26/5/2014

http://www.elpuntavui.cat/article/4-economia/18-economia/763985-el-comerc-catala-ha-entrat-en-fase-de-recuperacio.html?cca=1&tmpl=component&print=1&page=

-“El nucli urbà disposa de 2.187 locals comercials oberts i 448 de buits”, Lleida.com 20/5/2014

http://www.lleida.com/noticia_canal/el-nucli-urba-disposa-de-2187-locals-comercials-oberts-i-448-de-buits

-“Un estudi destaca que els serveis comercials encapçalen l’oferta de comerç a la ciutat de Lleida”, La Vanguardia 19/5/2014

http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20140519/54407061214/un-estudi-destaca-que-els-serveis-comercials-encapcalen-l-oferta-de-comerc-a-la-ciutat-de-lleida.html

-“8 de cada 10 locals comercials de Lleida ocupats”, Cadena Ser 19/5/2014

http://cadenaser.com/emisora/2014/05/19/radio_lleida/1400453076_850215.html

-“Sant Joan Despí manté el seu comerç viu”, La Premsa del Baix 6/5/2014

http://lapremsadelbaix.es/economia/sant-joan-despi-mante-el-seu-comerc-molt-viu.html

-“El 84% dels locals comercials de la ciutat mantenen l’activitat”, El Far 6/5/2014

http://elfar.cat/not/6686/el_84__dels_locals_comercials_de_la_ciutat_mantenen_l_rsquo_activitat/

-“Tarragona registra una ocupació comercial del 75%”, Via Empresa 5/5/2014

http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2014/05/tarragona-registra-una-ocupacio-comercial-del-75-6112.php

-“Un estudi mostra que el comerç de Tarragona gaudeix de ‘bona salut’ i no té res a envejar al de Reus”, Tarragona 21 5/5/2014

http://www.tarragona21.com/un-estudi-mostra-que-el-comerc-de-tarragona-gaudeix-de-bona-salut-i-no-te-res-a-envejar-al-de-reus/

-“Tarragona manté ocupats un 75% dels seus locals comercials”, Tarragona Diari 5/5/2104

http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/noticia/5461/tarragona/mant/ocupats/75/dels/seus/locals/comercials

-“El centre de Sabadell genera més atracció comercial que el de Terrassa segons un estudi”, Ràdio Sabadell 7/4/2014

http://www.radiosabadell.fm/Noticies/El-centre-de-Sabadell-genera-mes-atraccio-comercial-que-el-de-Terrassa-segons-un-estudi

-“El comerç de Sabadell és més atractiu que el de Terrassa”, iSabadell 6/4/2014

http://www.isabadell.cat/ciutat/el-comerc-de-sabadell-es-mes-atractiu-que-el-de-terrassa/

-“Uno de cada diez locales comerciales está cerrado”, Diario de Sevilla 26/2/2014

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1717773/uno/cada/diez/locales/comerciales/esta/cerrado.html

-“El comerç de BCN resisteix millor que el de Madrid”, El Periódico 20/10/2013

http://eixos.cat//news/news-28-bcn_mad_eixos.pdf

-“Mollet del Vallès genera atracció comercial”, Mollet a Mà 4/9/2013

http://molletama.cat/not/9004/

-“Mollet sitúa su comercio como polo comercial del Baix Vallès”, La Vanguardia 3/9/2013

http://www.lavanguardia.com/local/valles-oriental/20130903/54380967734/mollet-del-valles-comercio-polo-baix-valles.html

-“Vilafranca pateix l’efecte de la persiana tancada”, Penedès Econòmic 1/9/2013

https://files.zyncro.com/7QB-UCQ

-“Manresa és la ciutat que genera més atracció comercial”, NacióSolsona.cat 25/7/2013

http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/8369/manresa/ciutat/genera/atraccio/comercial

-“Estudien 3.000 botigues i conclouen que Manresa té molta més atracció que Vic”, Regió 7 22/7/2013

http://www.planol.info/documents/reportatge_regio7.pdf

-“Un informe revela que ‘només’ un 12% de locals de BCN estan tancats”, El Periódico 15/5/2013

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/informe-revela-que-nomes-locals-bcn-estan-tancats-2391214

-“Un estudi detecta un 14% de comerços buits a Girona”, El Punt Avui 5/5/2013

http://www.elpuntavui.cat/ma/article/4-economia/18-economia/642716-un-estudi-detecta-un-14-de-comercos-buits-a-girona.html

-“Nokia enriquirà els seus mapes amb dades de Planol.info”, El Punt-Avui 31/3/2012

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/524050-nokia-enriquira-els-seus-mapes-amb-dades-de-planolinfo.html