La rotació comercial a Barcelona

La rotació comercial, el canvi d’activitats econòmiques a una àrea comercial determinada, varia en funció de factors diversos (l’atractiu comercial de la zona, la pressió immobiliària derivada de les expectatives de rendiment d’una activitat a la zona, el tipus d’activitat i  grau d’especialització dels negocis de la zona, etc.).

Tot i que la rotació és un fenomen natural i és un reflex de la vitalitat comercial, rotacions molt elevades provoquen la pèrdua de context comercial de referència per a la memòria col·lectiva i, com a conseqüència, la pèrdua d’identitat comercial de la zona afectada.

Dit això, aquest és un informe comparatiu que no entra a avaluar si les rotacions observades a Barcelona, fins i tot les més elevades, ho són “massa” o resulten perjudicials per al teixit comercial.

Per a fer aquest informe s’ha fet servir la base de dades d’activitats econòmiques d’Eixos.cat, que ha visitat, classificat i geolocalitzat tots i cada un dels locals comercials de Barcelona regularment un cop per any des de 2012. El període establert per al càlcul de rotacions és el 2012-2018.

Continua llegint

Comerç i indústria units per un mateix escenari d’oportunitat. Montornès del Vallès.

El proppassat dimecres 22 de gener vam presentar, conjuntament amb l’equip de la regidoria de Promoció Econòmica, amb en Jordi Delgado al capdavant, l’Informe EIXOS Montornès del Vallès 2019.

Vam passar una estona molt agradable, pica-pica i networking amb els assistents inclosos. Aquí podeu accedir al videu de la conferència.

Continua llegint

Presentació del Mapa comercial de Girona 2019 a la III Nit del Comerç de Girona

Girona des de l’aire.

L’antic convent del Centre de la Mercè va acollir el dimarts 26 de Novembre la 3a nit del comerç de Girona. L’espai, impressionant, va aplegar comerciants, veïns i autoritats, per celebrar que el comerç de la ciutat ve de lluny i és una activitat cabdal per l’economia i la xarxa ciutadana que va entrellaçant any rere any. L’Ajuntament de Girona, amb la voluntat de seguir cuidant i promovent el comerç de la ciutat, va encarregar-nos la realització del mapa comercial de Girona per tal de poder tenir un anàlisi acurat i actual de la situació del comerç de la ciutat i poder detectar amenaces i oportunitats. Té Girona una salut de ferro comercialment parlant?

Continua llegint

Informe EIXOS Manhattan 2019

Resum executiu.

Més de 30.000 establiments comercials han estat visitats, classificats i geolocalitzats a Manhattan, el principal “borough” de Nova York, durant el segon trimestre de 2019 per tal de realitzar aquest informe.

L’informe, que té en compte la pràctica totalitat de locals comercials presents a les plantes baixes de tots els carrers de Manhattan, analitza diversos aspectes:

– La distribució de l’activitat econòmica per sectors d’activitat comercial.

– Els diversos escenaris de salut comercial a nivell de barri, que permeten identificar les necessitats i possibles actuacions de preservació i dinamització de l’ecosistema comercial.

– L’atractiu comercial a nivell de carrer, en forma de ranking segons l’ Índex d’Atracció Comercial (IAC).

– La presència de concentracions de botigues amb elevada especialització comercial o clústers d’activitat econòmica.

Continua llegint

EIXOS Manhattan Report 2019

Executive summary

Eixos visited, classified and geolocated every single retail store in Manhattan during the second quarter of 2019.

This report, which takes into account all 31,362 retail spaces in Manhattan, analyzes several aspects of retail in the borough:

– The distribution of economic activity by sectors of commercial activity

– The health of the retail throughout the borough, including unmet needs and the actions required to preserve and boost the commercial ecosystem

– The existence of concentrations of Commercial Attraction / Destination Retail areas at the street level, in the form of a ranking according to the Destination Retail Index (DRI).

– The location of concentrations of retail stores with stronger specialization, also known as clusters.

Read more

Ja el tenim aquí! Informe EIXOS Ibèria

Finalment i després de moltes suors ja el tenim aquí:

Informe EIXOS Ibèria 2016, amb un atlas complet del comerç de les ciutats de més de 500 mil habitants.

Per a fer-lo hem visitat, classificat en gairebé 100 categories i geolocalitzat prop de 150.000 establiments i locals comercials. Això ha estat possible gràcies a la xarxa de col·laboradors geogràfics que hem anat teixint durant aquests darrers anys, de mica en mica.

ChJ83ntW0AE7ltCAra podeu entendre i apreciar el (bon) funcionament del comerç als districtes centrals de les principals ciutats. Hi trobareu l’indicador d’ocupació comercial (IATC – Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial), l’indicador d’atracció comercial (IAC), el nombre d’establiments per cada 100 habitants (IDC – Índex de Dotació Comercial) i la mitjana de preu de lloguer d’1 m2 (IPL – Índex de Preu de Locals).

Estudiant els diversos escenaris hi hem detectat èxits i incidències, llums i ombres. I n’hem fet un mapa amb un detall com no heu vist abans, una catifa contínua de punts de venda i locals tancats o buits (la matèria fosca del comerç).

Aquí teniu algunes dades que podem destacar sense espatllar l’efecte sorpresa:

Per nombre d’establiments, la restauració encapçala la llista d’activitats econòmiques. Hem comptat 14.221 bars de tapes i 6.102 restaurants. Descomptant els locals buits, els bars representen aproximadament el 10% de tots els establiments. Si us preguntàveu si hi havia un bar a cada cantonada la resposta és: “sí, i entre cantonades, també”.

Una altra dada que també us puc avançar és que, tot i que Barcelona i Madrid brillen molt en tots els indicadors, la resta de ciutats també brillen amb llum pròpia. El joc està força repartit entre Lisboa, Màlaga, Saragossa, Sevilla i València. Això ho reflecteixen prou bé els dos Top10 de carrers comercialsque hem fet, que mesuren els carrers amb més atracció comercial de totes set ciutats.

Dit això, si sou retailers o feu negoci al voltant del comerç urbà, us animo a adquirir-ne un exemplar!

Eixos a la premsa

Una de les prioritats d’EIXOS Economic Observatory és difondre la informació econòmica de les ciutats i els polígons d’activitat econòmica generada a partir de la captura directa de les dades i l’elaboració d’indicadors. En els últims 3 anys la premsa generalista i especialitzada ha publicat desenes d’articles a partir d’informes d’EIXOS que permeten millorar el coneixement sobre les activitats econòmiques i els locals buits a nivell de ciutat, polígon, districte, barri i eix comercial. Aquesta n’és una mostra:

-“Las calles se visten de uniforme”, El País 28/6/2015

http://eixos.cat/html/CallesdeUniforme.pdf

-“Els grans eixos comercials afluixen el pas”, Ara 24/5/2015

http://www.ara.cat/economia/grans-eixos-comercials-afluixen-pas_0_1363063720.html

-“Distribució dels eixos comercials a Barcelona”, TV3 16/5/2015

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/distribucio-dels-eixos-comercials-a-barcelona/video/5524160/#.VVmOPF0zyom.twitter

-“El Carmen y El Mercat, los barrios en la ciudad de Valencia con más riesgo de desertificación comercial”, Valencia Plaza 17/5/2015

http://www.valenciaplaza.com/ver/156058/el-carmen-y-el-mercat–los-barrios-en-la-ciudad-de-valencia-con-mas-riesgo-de-desertificacion-comercial.html

-“La BCN más turística driba el monocultivo comercial”, El Periódico 3/5/2015

http://eixos.cat/html/ep_eixos_comercials.pdf

-“Un estudio evidencia que una de cada cuatro naves industriales de Montornès está vacía”, Revista del Vallès 19/3/2015

http://www.revistadelvalles.com/wp/un-estudio-evidencia-que-una-de-cada-cuatro-naves-industriales-de-montornes-esta-vacia/

-“Montornès del Vallès detecta 67 naus buides i 106 locals buits”, TV3 18/3/2015

http://www.ccma.cat/324/montornes-del-valles-detecta-67-naus-buides-i-106-locals-buits/noticia/2650414/

-“Montornès del Vallès detecta 67 naus buides i 106 locals buits”, Aldia.cat 18/3/2015

http://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-montornes-valles-detecta-67-naus-buides-106-locals-buits-20150318145842.html

-“Cómo dinamizar los locales vacíos”, Urban Living Lab 13/3/2015

http://www.urbanlivinglab.net/locals-buits/

-“Tàrrega és el municipi de Catalunya que presenta el major índex d’Aprofitament del Teixit Comercial (IATC), segons un estudi elaborat per l’empresa Eixos”, Ràdio Tàrrega 17/2/2015

http://www.radiotarrega.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSz5ZCWLd7Aalj-AIgRUMkg1tCbgxZ9POCt7d_-qIuXZqCF9gSTp1De

-“El ‘top ten’ comercial de Cataluña”, InfoRetail 15/2/2015

http://www.revistainforetail.com/noticiadet/el-top-ten-comercial-de-cataluna/8a216c9de3be3bf82c2b07450835a6fc

-“Som reutilitzadors i proveïdors de dades públiques”, Ajuntament de Barcelona 3/2/2015

http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/interview-eixoscat

-“Barcelona empieza a estudiar la clonicidad de sus calles Comerciales”, La Vanguardia 2/2/2015

http://www.lavanguardia.com/economia/20150202/54425658003/barcelona-clonicidad-calles-comerciales.html

-“Indicadores para medir la salud del retail”, InfoRetail 1/2/2015

http://www.revistainforetail.com/revistas/inforetail21.pdf (Pàg 12-15)

-“El comerç de Barcelona resisteix amb un 83% de botigues obertes, El Periódico 13/11/2014

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/comerc-bcn-resisteix-amb-botigues-obertes-3683839

-“Manresa té el 87,2% dels locals comercials ocupats, 6% més que la mitjana catalana”, Regió 7 12/7/2014

http://www.regio7.cat/economia/2014/07/11/manresa-87-dels-locals-comercials/275245.html

-“El 81,2% de los locales comerciales catalanes está ocupado”, API Noticias 10/7/2014

http://www.api.cat/noticias/el-812-de-los-locales-comerciales-catalanes-esta-ocupado/

-“Cataluña cuenta con 33.602 locales comerciales vacíos, según un estudio”, La Vanguardia 9/7/2014

http://www.lavanguardia.com/economia/20140709/54411734158/cataluna-cuenta-con-33-602-locales-comerciales-vacios-segun-un-estudio.html

-“El 81,2% de los locales comerciales catalanes están ocupados”, El Periódico 9/7/2014

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/812-los-locales-comerciales-catalanes-estan-ocupados-3367010

-“Cataluña cuenta con 33.602 locales comerciales vacíos, según un estudio”, Finanzas 9/7/2014

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140709/cataluna-cuenta-locales-comerciales-2709920.html

-“Els barris marítims, desert comercial de Tarragona”, El Punt Avui 2/6/2014

http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/747663-els-barris-maritims-desert-comercial-de-tarragona.html

-“El comerç català ha entrat en fase de recuperació”, El Punt Avui 26/5/2014

http://www.elpuntavui.cat/article/4-economia/18-economia/763985-el-comerc-catala-ha-entrat-en-fase-de-recuperacio.html?cca=1&tmpl=component&print=1&page=

-“El nucli urbà disposa de 2.187 locals comercials oberts i 448 de buits”, Lleida.com 20/5/2014

http://www.lleida.com/noticia_canal/el-nucli-urba-disposa-de-2187-locals-comercials-oberts-i-448-de-buits

-“Un estudi destaca que els serveis comercials encapçalen l’oferta de comerç a la ciutat de Lleida”, La Vanguardia 19/5/2014

http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20140519/54407061214/un-estudi-destaca-que-els-serveis-comercials-encapcalen-l-oferta-de-comerc-a-la-ciutat-de-lleida.html

-“8 de cada 10 locals comercials de Lleida ocupats”, Cadena Ser 19/5/2014

http://cadenaser.com/emisora/2014/05/19/radio_lleida/1400453076_850215.html

-“Sant Joan Despí manté el seu comerç viu”, La Premsa del Baix 6/5/2014

http://lapremsadelbaix.es/economia/sant-joan-despi-mante-el-seu-comerc-molt-viu.html

-“El 84% dels locals comercials de la ciutat mantenen l’activitat”, El Far 6/5/2014

http://elfar.cat/not/6686/el_84__dels_locals_comercials_de_la_ciutat_mantenen_l_rsquo_activitat/

-“Tarragona registra una ocupació comercial del 75%”, Via Empresa 5/5/2014

http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2014/05/tarragona-registra-una-ocupacio-comercial-del-75-6112.php

-“Un estudi mostra que el comerç de Tarragona gaudeix de ‘bona salut’ i no té res a envejar al de Reus”, Tarragona 21 5/5/2014

http://www.tarragona21.com/un-estudi-mostra-que-el-comerc-de-tarragona-gaudeix-de-bona-salut-i-no-te-res-a-envejar-al-de-reus/

-“Tarragona manté ocupats un 75% dels seus locals comercials”, Tarragona Diari 5/5/2104

http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/noticia/5461/tarragona/mant/ocupats/75/dels/seus/locals/comercials

-“El centre de Sabadell genera més atracció comercial que el de Terrassa segons un estudi”, Ràdio Sabadell 7/4/2014

http://www.radiosabadell.fm/Noticies/El-centre-de-Sabadell-genera-mes-atraccio-comercial-que-el-de-Terrassa-segons-un-estudi

-“El comerç de Sabadell és més atractiu que el de Terrassa”, iSabadell 6/4/2014

http://www.isabadell.cat/ciutat/el-comerc-de-sabadell-es-mes-atractiu-que-el-de-terrassa/

-“Uno de cada diez locales comerciales está cerrado”, Diario de Sevilla 26/2/2014

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1717773/uno/cada/diez/locales/comerciales/esta/cerrado.html

-“El comerç de BCN resisteix millor que el de Madrid”, El Periódico 20/10/2013

http://eixos.cat//news/news-28-bcn_mad_eixos.pdf

-“Mollet del Vallès genera atracció comercial”, Mollet a Mà 4/9/2013

http://molletama.cat/not/9004/

-“Mollet sitúa su comercio como polo comercial del Baix Vallès”, La Vanguardia 3/9/2013

http://www.lavanguardia.com/local/valles-oriental/20130903/54380967734/mollet-del-valles-comercio-polo-baix-valles.html

-“Vilafranca pateix l’efecte de la persiana tancada”, Penedès Econòmic 1/9/2013

https://files.zyncro.com/7QB-UCQ

-“Manresa és la ciutat que genera més atracció comercial”, NacióSolsona.cat 25/7/2013

http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/8369/manresa/ciutat/genera/atraccio/comercial

-“Estudien 3.000 botigues i conclouen que Manresa té molta més atracció que Vic”, Regió 7 22/7/2013

http://www.planol.info/documents/reportatge_regio7.pdf

-“Un informe revela que ‘només’ un 12% de locals de BCN estan tancats”, El Periódico 15/5/2013

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/informe-revela-que-nomes-locals-bcn-estan-tancats-2391214

-“Un estudi detecta un 14% de comerços buits a Girona”, El Punt Avui 5/5/2013

http://www.elpuntavui.cat/ma/article/4-economia/18-economia/642716-un-estudi-detecta-un-14-de-comercos-buits-a-girona.html

-“Nokia enriquirà els seus mapes amb dades de Planol.info”, El Punt-Avui 31/3/2012

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/524050-nokia-enriquira-els-seus-mapes-amb-dades-de-planolinfo.html

Una oportunitat de negoci a Berga

A EIXOS. Economic Observatory sovint realitzem estudis de localització basats en escollir la millor ubicació possible per un determinat negoci dins d’una ciutat. En aquest cas parlem d’una altra modalitat d’estudi de localització: l’elecció de la tipologia de negoci més rendible per un local situat en un punt concret. És el cas de l’estudi que hem realitzat pels propietaris del local situat al carrer Gran Via 43  de Berga. La intenció dels propietaris és llogar o vendre aquest local aprofitant la seva bona localització, prop d’un dels principals eixos comercials de la ciutat, el passeig de la Pau, i a poca distància del nucli antic.

L’estudi conclou que la millor opció pel local situat al carrer Gran Via 43 de Berga és un establiment de tipus alimentari de les següents tipologies:

– Menjar preparat

– Establiment alimentari especialitzat (carn, peix, pa, fruites, congelats…)

– Supermercat de format petit (que permet l’obertura de més hores al dia)

– Cafeteria amb forn de pa

Aquest és l’ús que considerem preferent pel local en funció de l’entorn però, per les seves característiques, s’hi pot desenvolupar tot tipus d’activitat vinculada al comerç i la restauració (oficines, perruqueria, bar, consultori mèdic, papereria, informàtica, roba…).

Els motius de l’elecció són els següents:

a) El local se situa a uns 100 metres del passeig de la Pau, el principal eix comercial de Berga, amb 48 locals ocupats. Es tracta d’un eix comercial potent però clarament especialitzat amb els serveis comercials, amb la qual cosa una oferta del sector alimentari pot ser clarament compatible.

Gran-Via_43_Página_1

b) El local se situa fora dels eixos comercials especialitzats en els sectors de comerç no quotidià (equipaments per a la persona i la llar): eix del carrer Roser i carrer Ciutat. Cal per tant una oferta de comerç més quotidià com és el cas del sector alimentari.

Gran-Via_43_Página_2

c) Manca de competència en l’entorn immediat: Els establiments d’alimentació existents se situen a més de 100 metres del local.

Gran-Via_43_Página_3

d) Viabilitat de l’activitat a implantar: L’activitat a implantar és viable en el local per bé que calen algunes adaptacions que queden especificades a l’Estudi de viabilitat (https://files.zyncro.com/Diibit4)

 

Així que, ja ho sabeu, responsables de cadenes i franquícies, emprenedors amb ganes d’iniciar un negoci o capitalitzadors de prestacions d’atur. Al carrer Gran Via 43 de Berga hi teniu una molt bona oportunitat. No la desaprofiteu! (Telèfon 669 51 34 42).

 

VEURE ESTUDI DE LOCALITZACIÓ I VIABILITAT: https://files.zyncro.com/LVARwIh

VEURE INFORME DE VIABILITAT: https://files.zyncro.com/Diibit4

Indicadores para medir la salud del retail

Artículo publicado en Revista Inforetail nº 21 (Pàg 12-15): http://www.revistainforetail.com/revistas/inforetail21.pdf

EIXOS Economic Observatory realiza un seguimiento de la actividad económica de las ciudades para la elaboración de estudios estratégicos y de mercado a través de una plataforma digital web y web móvil. Este artículo se centra en la utilización de indicadores estadísticos para orientar la toma de decisiones de los agentes privados y públicos vinculados al sector retail.

¿Cuál es la mejor ubicación para mi negocio? ¿Qué ejes comerciales funcionan mejor? ¿Tenemos un problema de locales vacíos en nuestro barrio? ¿Mi ciudad atrae consumidores o los expulsa? ¿Hay que regular el uso de las plantas bajas para favorecer las actividades de retail?

Todas estas preguntas que se hacen los agentes privados y públicos vinculados al sector retail no tienen una respuesta fácil. La mayoría de ellos toman las decisiones sobre localización de nuevos negocios o sobre dinamización comercial a partir de parámetros subjetivos como su experiencia, su conocimiento del entorno o la opinión de los agentes inmobiliarios. No obstante, para escoger la mejor opción resulta fundamental buscar parámetros objetivos.

EIXOS Economic Observatory dispone de un sistema de información territorial con más de 200.000 establecimientos del sector retail (productos y servicios comerciales) y locales vacíos de España y Portugal. El método de captura de la información es mediante la elaboración de trabajo de campo con dispositivos móviles y la actualización periódica. La base de datos de EIXOS permite distinguir, además de los locales vacíos, entre 72 subsectores comerciales que han sido agrupados en 8 grandes sectores (hogar, equipamientos para la persona, hostelería y restauración, servicios comerciales, cultura y ocio, comercio cotidiano alimentario, transporte privado y otros sectores).

Gráfico 1 Capas comerciales en el centro de Madrid capturadas por EIXOS

A partir de toda esta información se pueden generar indicadores que nos permitan evaluar la salud del sector retail

-Ocupación comercial

El Índice de Aprovechamiento del Tejido Comercial (IATC) calcula el número de locales ocupados respecto el total de locales con uso comercial en una zona determinada. Es evidente que una ocupación alta está directamente relacionada con una buena salud comercial aunque también puede estar vinculada, por ejemplo, a un modelo urbanístico que priorice el uso comercial en las calles principales e impulse otros usos en el resto de la ciudad (aparcamiento, vivienda…). En todo caso los estudios elaborados por EIXOS Eonomic Observatory han podido establecer un umbral del 80% de ocupación por debajo del cual una calle corre el riesgo de sufrir una creciente desertificación comercial que lleve a los establecimientos a ir cerrando paulatinamente sus puntos de venta.

Así pues, a efectos prácticos, la mejor opción es localizar los puntos de venta en calles donde la ocupación comercial supere el 80%. No obstante, no hay que descartar la posibilidad de hacer una apuesta arriesgada –calles con baja ocupación y, en consecuencia, con bajos precios de alquiler- si hay algún factor externo que pueda revertir la situación: mejoras urbanísticas, nuevo equipamiento, barrio “de moda”…

La revitalización de calles con una ocupación comercial baja es una tarea ardua que tiene que emprender la administración en colaboración, entre otros, de las asociaciones de comerciantes y de vecinos. Las actuaciones más habituales son la mejora de la vía pública – peatonalización, ampliación de arcenes, iluminación, señalización…-, la publicación on-line de la oferta de locales disponibles o el fomento de la relocalización de actividades situadas en planta piso a planta baja. La administración local también puede adoptar un papel más activo a través de la intermediación entre propietarios y emprendedores. Hay varias opciones. Una de ellas es actuar como garante del cobro del alquiler al propietario a cambio de que el precio sea más bajo que el de mercado. Otra opción es realizar estudios de viabilidad para saber qué tipo de actividad podría funcionar en un local vacío (según normativa, características del local, competencia, características del barrio o eje) y ofrecer este estudio a aquellas personas que quieran establecer un negocio.

No obstante, en aquellos casos en que la solución sea más compleja, no hay que descartar la posibilidad de extinguir el uso comercial, es decir permitir el uso residencial o de aparcamiento en las plantas bajas, con el objetivo de concentrar el comercio en los ejes comerciales principales del barrio.

-Dotación comercial

El Índice de Dotación Comercial (IDC) computa el número de comercios por cada 100 habitantes. Se trata de un indicador de gran interés porque muestra la densidad comercial de un barrio o de una ciudad, detecta donde se concentra la actividad y permite intuir si una zona atrae consumidores o los expulsa.

Los estudios de EIXOS han podido determinar que un barrio o una ciudad con más de 4 comercios por cada 100 habitantes tiene una dotación comercial alta. Esta situación se relaciona directamente con la capacidad de atraer consumidores del exterior, ya sea porque la oferta comercial es amplia, diversa y especializada o porque el entorno urbano es agradable. En cambio, por debajo de los 3 comercios por cada 100 habitantes, una ciudad o un barrio expulsa consumidores ya que estos recurren al exterior para las compras más especializadas. Entre 3 y 4 comercios nos encontramos en una situación intermedia: son ciudades que logran ejercer una cierta capitalidad comarcal o regional pero que al mismo tiempo expulsan consumidor hacia ciudades más grandes. Es el caso por ejemplo de Mollet del Vallès, que a pesar de su proximidad con Barcelona muestra una cierta capacidad de polarizar flujos comerciales de los municipios de la subcomarca del Baix Vallès.

Gráfico 2 Índice de Dotación Comercial en Barcelona por barrios

El IDC tiene unas consecuencias directas sobre la localización y las características de los puntos de venta de las empresas del sector retail. En zonas con elevada densidad hay que plantear actividades especializadas e innovadoras para hacer frente a la fuerte competencia existente y buscar ejes comerciales secundarios si se pretende obtener precios de alquiler relativamente asequibles. En cambio, en zonas con baja densidad la estrategia tiene que ser diferente: situarse en los ejes principales y optar por negocios de sectores cotidianos que respondan a necesidades que la oferta existente no cubre. Sea como sea la realización de un estudio de localización es imprescindible para garantizar una ubicación con garantías de éxito.

-Atracción comercial

El Índice de Atracción Comercial (IAC) calcula el número de comercios de consumo no cotidiano (equipamientos para la persona y hogar y cultura y ocio) en relación al total de comercios de un área. El comercio no cotidiano es el que justifica el desplazamiento de consumidores a otros barrios y a otras ciudades a la búsqueda de variedad y establecimientos de referencia. Así, un IAC elevado se relaciona con la atracción de consumidores y un IAC bajo se vincula a la generación de fugas comerciales en los sectores que no son de proximidad.

A nivel de ciudad o de barrio se considera que un IAC superior al 30% es elevado. En Catalunya es el caso de algunas capitales de comarca, por ejemplo Manresa o Tortosa, de tamaño medio pero con notable capacidad de atraer consumidores de municipios cercanos. También es el caso de los barrios céntricos de ciudades más grandes donde se concentran las tiendas de ropa y complementos generalmente de cadenas o franquicias (Ciutat Vella de Barcelona, Centre Històric de Lleida, Mercadal de Girona…).

A nivel de eje comercial, el umbral “exigido” es mayor. Un IAC superior al 60% determina que la calle estudiada es un eje comercial principal (lo que se suele llamar en el ámbito del mercado inmobiliario 1ª Líniea). Mediante este indicador EIXOS ha realizado la clasificación de los 50 principales ejes comerciales de Catalunya (considerando además un número mínimo de 40 locales y una ocupación superior al 80%). El primero, como no podía ser de otro modo, es la Avinguda Portal de l’Àngel de Barcelona, el principal referente comercial de Catalunya a causa de la concentración de franquicias de ropa. No obstante, entre los 10 primeros encontramos también ejes comerciales de otras ciudades como Mataró, Lleida, Reus, Girona o Vilafranca del Penedès, que muestran una elevada capacidad de polarizar flujos comerciales a nivel comarcal y regional. Hay que destacar que la práctica totalidad de los 50 principales ejes comerciales son de carácter peatonal.

La atracción comercial es también un indicador relevante a la hora de tomar decisiones. Las zonas con más capacidad de atracción comercial y su entorno inmediato son las más interesantes a la hora de localizar un negocio porque es donde hay más presencia de consumidores y donde estos están más dispuestos a gastar. Por ejemplo, una familia que se desplaza desde una ciudad o un barrio periférico a un eje comercial principal lo hará, seguramente, con el objetivo de adquirir productos que no puede encontrar en su zona, al menos con el mismo nivel de diversidad o de competitividad. No obstante es evidente que otros sectores comerciales menos especializados también se beneficiarán colateralmente de esta decisión: hostelería, restauración, ocio, comercio alimentario, párquings…

-Clonicidad

Otro indicador con el que trabaja EIXOS, aunque sin llegar todavía a conclusiones tan claras como en los anteriores casos, es con el Índice de Clonicidad Comercial (ICC). Establece el porcentaje de comercios múltiples (ya sean cadenas o franquicias) respecto al total de comercios de una zona.

En Barcelona EIXOS ha realizado un estudio piloto de 7 ejes comerciales situados en los distritos centrales. El resultado es que los ejes con mayor clonicidad son la avinguda Portal de l’Àngel (86,5%), el Passeig de Gràcia (80,1%) el carrer Portaferrissa (78,0%) y la Rambla Catalunya (73,0%), todos ellos situados alrededor de la plaça Catalunya. En cambio otros ejes comerciales principales pero más alejados de esta zona tienen una clonicidad inferior: carrer Gran de Gràcia (48,5%), carrer del Rec (25,5%) y carrer de la Boqueria (3,4%).  Parece evidente que si calculáramos este índice en otros ejes comerciales de la ciudad (carrer de Sants, carrer Maragall, carrer Gran de Sant Andreu…) los datos estarían claramente por debajo del 50%. En definitiva el fenómeno de la “clonicidad” tiene una visibilidad muy alta al tratarse de calles muy céntricas y conocidas pero fuera de estas el comercio independiente gana la partida.

La valoración de este indicador es muy subjetiva y está abierta a un interesante debate. Hay dos opiniones en relación al efecto del comercio múltiple sobre el sector comercial de una ciudad. Desde algunos ámbitos se considera que la presencia del comercio múltiple es claramente positiva ya que es un indicador de la capacidad de una ciudad de atraer inversiones y de consolidarse como un referente comercial a nivel regional, nacional e incluso internacional. Desde otros sectores, no obstante, se subraya que el comercio múltiple elimina el comercio tradicional, precariza el trabajo y mimetiza todas las ciudades.

Probablemente la realidad es un poco más matizada. La clave del éxito comercial de una ciudad pasa por combinar los dos modelos: un comercio múltiple que tenga capacidad de atraer consumidores y un comercio independiente que potencie la personalidad, la identidad y la creatividad. Estos dos modelos pueden convivir e incluso retroalimentarse. El caso de Barcelona es paradigmático: como hemos visto el comercio múltiple tiene su máximo apogeo en los ejes comerciales situados entre el Gòtic y l’Eixample. No obstante, no hay que alejarse demasiado para encontrar zonas comerciales de éxito con un comercio independiente pero al mismo tiempo dinámico y especializado: el Born, Gràcia… Las características del entorno (pirámide de edad, nivel de estudios de la población, presencia de turismo, sección de la calle…) son las que determinan, a menudo, el grado de penetración del comercio múltiple.

En definitiva, el análisis y comprensión del entorno geográfico, a partir de la obtención de datos fiables, es un factor clave para la toma de decisiones sobre inversiones y sobre políticas públicas vinculadas al sector retail. La intuición humana y la experteza pueden ser unos buenos aliados pero en un entorno cada vez más complejo, competitivo y cambiante como es el mundo del retail recopilar y procesar datos es imprescindible.

Tabla 1 Indicadores del sector retail desarrollados por EIXOS Economic Observatory

MEDIDA INDICADOR FÓRMULA
Ocupación Índice de Aprovechamiento del Tejido Comercial (IATC) Locales ocupados respecto el total de locales que admiten usos comercial
Densidad Índice de Dotación Comercial (IDC) Número de establecimientos comerciales por cada 100 habitantes
Atracción Índice de Atracción Comercial (IAC) Comercios no cotidianos (equipamientos para la persona y el hogar y cultura y ocio) en relación al total de locales ocupados
Clonicidad Índice de Clonicidad Comercial (ICC) Porcentaje de comercio múltiple (cadenas u franquicias) respecto el total de comercios