L’Espai Huawei a Barcelona. Bite the Apple.

Des del digital Tot Barcelona se’ns va demanar l’opinió sobre l’impacte de l’obertura del nou Espai Huawei a la Plaça Catalunya de Barcelona i sobre com s’havia fet la tria del lloc.

Hem analitzat la tria del lloc a partir de les dades de composició de l’entorn comercial immediat i també d’una perspectiva a escala de ciutat.

Localització de l’Espai Huawei sobre la malla de locals comercials de Barcelona
(punts vermells).
Continua llegint

Barcelona Retail Turnover Rates

Barcelona Retail Map by Eixos.cat

Retail turnover rate, the change of economic activities to a particular urban area, varies based on a number of factors: the commercial attractiveness of the area, the real estate pressure arising from the expectations of the performance of an economic activity in the area, the sort of activity and degree of specialization of the businesses located in the area, etc.

Although retail turnover is a natural phenomenon and is a reflection of commercial vitality, very high turnover rates may result in the loss of a reference context and, as a consequence, the loss of retail identity in the affected area.

That said, this is a comparative report that does not go into assessing whether the rotations observed in Barcelona, even the highest ones, are “too much” or are detrimental to the business fabric.

To make this report, the Eixos.cat economic activities database has been used. This data base has been build from  visiting, classifying  and geolocating every single retail space in Barcelona on a regular basis once a year since 2012. The period established for the calculation of turnover rates is 2012-2018.

Read more

La rotació comercial a Barcelona

La rotació comercial, el canvi d’activitats econòmiques a una àrea comercial determinada, varia en funció de factors diversos (l’atractiu comercial de la zona, la pressió immobiliària derivada de les expectatives de rendiment d’una activitat a la zona, el tipus d’activitat i  grau d’especialització dels negocis de la zona, etc.).

Tot i que la rotació és un fenomen natural i és un reflex de la vitalitat comercial, rotacions molt elevades provoquen la pèrdua de context comercial de referència per a la memòria col·lectiva i, com a conseqüència, la pèrdua d’identitat comercial de la zona afectada.

Dit això, aquest és un informe comparatiu que no entra a avaluar si les rotacions observades a Barcelona, fins i tot les més elevades, ho són “massa” o resulten perjudicials per al teixit comercial.

Per a fer aquest informe s’ha fet servir la base de dades d’activitats econòmiques d’Eixos.cat, que ha visitat, classificat i geolocalitzat tots i cada un dels locals comercials de Barcelona regularment un cop per any des de 2012. El període establert per al càlcul de rotacions és el 2012-2018.

Continua llegint

Comerç i indústria units per un mateix escenari d’oportunitat. Montornès del Vallès.

El proppassat dimecres 22 de gener vam presentar, conjuntament amb l’equip de la regidoria de Promoció Econòmica, amb en Jordi Delgado al capdavant, l’Informe EIXOS Montornès del Vallès 2019.

Vam passar una estona molt agradable, pica-pica i networking amb els assistents inclosos. Aquí podeu accedir al videu de la conferència.

Continua llegint

Presentació del Mapa comercial de Girona 2019 a la III Nit del Comerç de Girona

Girona des de l’aire.

L’antic convent del Centre de la Mercè va acollir el dimarts 26 de Novembre la 3a nit del comerç de Girona. L’espai, impressionant, va aplegar comerciants, veïns i autoritats, per celebrar que el comerç de la ciutat ve de lluny i és una activitat cabdal per l’economia i la xarxa ciutadana que va entrellaçant any rere any. L’Ajuntament de Girona, amb la voluntat de seguir cuidant i promovent el comerç de la ciutat, va encarregar-nos la realització del mapa comercial de Girona per tal de poder tenir un anàlisi acurat i actual de la situació del comerç de la ciutat i poder detectar amenaces i oportunitats. Té Girona una salut de ferro comercialment parlant?

Continua llegint

Informe EIXOS Manhattan 2019

Resum executiu.

Més de 30.000 establiments comercials han estat visitats, classificats i geolocalitzats a Manhattan, el principal “borough” de Nova York, durant el segon trimestre de 2019 per tal de realitzar aquest informe.

L’informe, que té en compte la pràctica totalitat de locals comercials presents a les plantes baixes de tots els carrers de Manhattan, analitza diversos aspectes:

– La distribució de l’activitat econòmica per sectors d’activitat comercial.

– Els diversos escenaris de salut comercial a nivell de barri, que permeten identificar les necessitats i possibles actuacions de preservació i dinamització de l’ecosistema comercial.

– L’atractiu comercial a nivell de carrer, en forma de ranking segons l’ Índex d’Atracció Comercial (IAC).

– La presència de concentracions de botigues amb elevada especialització comercial o clústers d’activitat econòmica.

Continua llegint

EIXOS Manhattan Report 2019

Executive summary

Eixos visited, classified and geolocated every single retail store in Manhattan during the second quarter of 2019.

This report, which takes into account all 31,362 retail spaces in Manhattan, analyzes several aspects of retail in the borough:

– The distribution of economic activity by sectors of commercial activity

– The health of the retail throughout the borough, including unmet needs and the actions required to preserve and boost the commercial ecosystem

– The existence of concentrations of Commercial Attraction / Destination Retail areas at the street level, in the form of a ranking according to the Destination Retail Index (DRI).

– The location of concentrations of retail stores with stronger specialization, also known as clusters.

Read more

Ja el tenim aquí! Informe EIXOS Ibèria

Finalment i després de moltes suors ja el tenim aquí:

Informe EIXOS Ibèria 2016, amb un atlas complet del comerç de les ciutats de més de 500 mil habitants.

Per a fer-lo hem visitat, classificat en gairebé 100 categories i geolocalitzat prop de 150.000 establiments i locals comercials. Això ha estat possible gràcies a la xarxa de col·laboradors geogràfics que hem anat teixint durant aquests darrers anys, de mica en mica.

ChJ83ntW0AE7ltCAra podeu entendre i apreciar el (bon) funcionament del comerç als districtes centrals de les principals ciutats. Hi trobareu l’indicador d’ocupació comercial (IATC – Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial), l’indicador d’atracció comercial (IAC), el nombre d’establiments per cada 100 habitants (IDC – Índex de Dotació Comercial) i la mitjana de preu de lloguer d’1 m2 (IPL – Índex de Preu de Locals).

Estudiant els diversos escenaris hi hem detectat èxits i incidències, llums i ombres. I n’hem fet un mapa amb un detall com no heu vist abans, una catifa contínua de punts de venda i locals tancats o buits (la matèria fosca del comerç).

Aquí teniu algunes dades que podem destacar sense espatllar l’efecte sorpresa:

Per nombre d’establiments, la restauració encapçala la llista d’activitats econòmiques. Hem comptat 14.221 bars de tapes i 6.102 restaurants. Descomptant els locals buits, els bars representen aproximadament el 10% de tots els establiments. Si us preguntàveu si hi havia un bar a cada cantonada la resposta és: “sí, i entre cantonades, també”.

Una altra dada que també us puc avançar és que, tot i que Barcelona i Madrid brillen molt en tots els indicadors, la resta de ciutats també brillen amb llum pròpia. El joc està força repartit entre Lisboa, Màlaga, Saragossa, Sevilla i València. Això ho reflecteixen prou bé els dos Top10 de carrers comercialsque hem fet, que mesuren els carrers amb més atracció comercial de totes set ciutats.

Dit això, si sou retailers o feu negoci al voltant del comerç urbà, us animo a adquirir-ne un exemplar!

Eixos a la premsa

Una de les prioritats d’EIXOS Economic Observatory és difondre la informació econòmica de les ciutats i els polígons d’activitat econòmica generada a partir de la captura directa de les dades i l’elaboració d’indicadors. En els últims 3 anys la premsa generalista i especialitzada ha publicat desenes d’articles a partir d’informes d’EIXOS que permeten millorar el coneixement sobre les activitats econòmiques i els locals buits a nivell de ciutat, polígon, districte, barri i eix comercial. Aquesta n’és una mostra:

-“Las calles se visten de uniforme”, El País 28/6/2015

http://eixos.cat/html/CallesdeUniforme.pdf

-“Els grans eixos comercials afluixen el pas”, Ara 24/5/2015

http://www.ara.cat/economia/grans-eixos-comercials-afluixen-pas_0_1363063720.html

-“Distribució dels eixos comercials a Barcelona”, TV3 16/5/2015

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/distribucio-dels-eixos-comercials-a-barcelona/video/5524160/#.VVmOPF0zyom.twitter

-“El Carmen y El Mercat, los barrios en la ciudad de Valencia con más riesgo de desertificación comercial”, Valencia Plaza 17/5/2015

http://www.valenciaplaza.com/ver/156058/el-carmen-y-el-mercat–los-barrios-en-la-ciudad-de-valencia-con-mas-riesgo-de-desertificacion-comercial.html

-“La BCN más turística driba el monocultivo comercial”, El Periódico 3/5/2015

http://eixos.cat/html/ep_eixos_comercials.pdf

-“Un estudio evidencia que una de cada cuatro naves industriales de Montornès está vacía”, Revista del Vallès 19/3/2015

http://www.revistadelvalles.com/wp/un-estudio-evidencia-que-una-de-cada-cuatro-naves-industriales-de-montornes-esta-vacia/

-“Montornès del Vallès detecta 67 naus buides i 106 locals buits”, TV3 18/3/2015

http://www.ccma.cat/324/montornes-del-valles-detecta-67-naus-buides-i-106-locals-buits/noticia/2650414/

-“Montornès del Vallès detecta 67 naus buides i 106 locals buits”, Aldia.cat 18/3/2015

http://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-montornes-valles-detecta-67-naus-buides-106-locals-buits-20150318145842.html

-“Cómo dinamizar los locales vacíos”, Urban Living Lab 13/3/2015

http://www.urbanlivinglab.net/locals-buits/

-“Tàrrega és el municipi de Catalunya que presenta el major índex d’Aprofitament del Teixit Comercial (IATC), segons un estudi elaborat per l’empresa Eixos”, Ràdio Tàrrega 17/2/2015

http://www.radiotarrega.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSz5ZCWLd7Aalj-AIgRUMkg1tCbgxZ9POCt7d_-qIuXZqCF9gSTp1De

-“El ‘top ten’ comercial de Cataluña”, InfoRetail 15/2/2015

http://www.revistainforetail.com/noticiadet/el-top-ten-comercial-de-cataluna/8a216c9de3be3bf82c2b07450835a6fc

-“Som reutilitzadors i proveïdors de dades públiques”, Ajuntament de Barcelona 3/2/2015

http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/interview-eixoscat

-“Barcelona empieza a estudiar la clonicidad de sus calles Comerciales”, La Vanguardia 2/2/2015

http://www.lavanguardia.com/economia/20150202/54425658003/barcelona-clonicidad-calles-comerciales.html

-“Indicadores para medir la salud del retail”, InfoRetail 1/2/2015

http://www.revistainforetail.com/revistas/inforetail21.pdf (Pàg 12-15)

-“El comerç de Barcelona resisteix amb un 83% de botigues obertes, El Periódico 13/11/2014

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/comerc-bcn-resisteix-amb-botigues-obertes-3683839

-“Manresa té el 87,2% dels locals comercials ocupats, 6% més que la mitjana catalana”, Regió 7 12/7/2014

http://www.regio7.cat/economia/2014/07/11/manresa-87-dels-locals-comercials/275245.html

-“El 81,2% de los locales comerciales catalanes está ocupado”, API Noticias 10/7/2014

http://www.api.cat/noticias/el-812-de-los-locales-comerciales-catalanes-esta-ocupado/

-“Cataluña cuenta con 33.602 locales comerciales vacíos, según un estudio”, La Vanguardia 9/7/2014

http://www.lavanguardia.com/economia/20140709/54411734158/cataluna-cuenta-con-33-602-locales-comerciales-vacios-segun-un-estudio.html

-“El 81,2% de los locales comerciales catalanes están ocupados”, El Periódico 9/7/2014

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/812-los-locales-comerciales-catalanes-estan-ocupados-3367010

-“Cataluña cuenta con 33.602 locales comerciales vacíos, según un estudio”, Finanzas 9/7/2014

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140709/cataluna-cuenta-locales-comerciales-2709920.html

-“Els barris marítims, desert comercial de Tarragona”, El Punt Avui 2/6/2014

http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/747663-els-barris-maritims-desert-comercial-de-tarragona.html

-“El comerç català ha entrat en fase de recuperació”, El Punt Avui 26/5/2014

http://www.elpuntavui.cat/article/4-economia/18-economia/763985-el-comerc-catala-ha-entrat-en-fase-de-recuperacio.html?cca=1&tmpl=component&print=1&page=

-“El nucli urbà disposa de 2.187 locals comercials oberts i 448 de buits”, Lleida.com 20/5/2014

http://www.lleida.com/noticia_canal/el-nucli-urba-disposa-de-2187-locals-comercials-oberts-i-448-de-buits

-“Un estudi destaca que els serveis comercials encapçalen l’oferta de comerç a la ciutat de Lleida”, La Vanguardia 19/5/2014

http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20140519/54407061214/un-estudi-destaca-que-els-serveis-comercials-encapcalen-l-oferta-de-comerc-a-la-ciutat-de-lleida.html

-“8 de cada 10 locals comercials de Lleida ocupats”, Cadena Ser 19/5/2014

http://cadenaser.com/emisora/2014/05/19/radio_lleida/1400453076_850215.html

-“Sant Joan Despí manté el seu comerç viu”, La Premsa del Baix 6/5/2014

http://lapremsadelbaix.es/economia/sant-joan-despi-mante-el-seu-comerc-molt-viu.html

-“El 84% dels locals comercials de la ciutat mantenen l’activitat”, El Far 6/5/2014

http://elfar.cat/not/6686/el_84__dels_locals_comercials_de_la_ciutat_mantenen_l_rsquo_activitat/

-“Tarragona registra una ocupació comercial del 75%”, Via Empresa 5/5/2014

http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2014/05/tarragona-registra-una-ocupacio-comercial-del-75-6112.php

-“Un estudi mostra que el comerç de Tarragona gaudeix de ‘bona salut’ i no té res a envejar al de Reus”, Tarragona 21 5/5/2014

http://www.tarragona21.com/un-estudi-mostra-que-el-comerc-de-tarragona-gaudeix-de-bona-salut-i-no-te-res-a-envejar-al-de-reus/

-“Tarragona manté ocupats un 75% dels seus locals comercials”, Tarragona Diari 5/5/2104

http://www.naciodigital.cat/delcamp/tarragonadiari/noticia/5461/tarragona/mant/ocupats/75/dels/seus/locals/comercials

-“El centre de Sabadell genera més atracció comercial que el de Terrassa segons un estudi”, Ràdio Sabadell 7/4/2014

http://www.radiosabadell.fm/Noticies/El-centre-de-Sabadell-genera-mes-atraccio-comercial-que-el-de-Terrassa-segons-un-estudi

-“El comerç de Sabadell és més atractiu que el de Terrassa”, iSabadell 6/4/2014

http://www.isabadell.cat/ciutat/el-comerc-de-sabadell-es-mes-atractiu-que-el-de-terrassa/

-“Uno de cada diez locales comerciales está cerrado”, Diario de Sevilla 26/2/2014

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1717773/uno/cada/diez/locales/comerciales/esta/cerrado.html

-“El comerç de BCN resisteix millor que el de Madrid”, El Periódico 20/10/2013

http://eixos.cat//news/news-28-bcn_mad_eixos.pdf

-“Mollet del Vallès genera atracció comercial”, Mollet a Mà 4/9/2013

http://molletama.cat/not/9004/

-“Mollet sitúa su comercio como polo comercial del Baix Vallès”, La Vanguardia 3/9/2013

http://www.lavanguardia.com/local/valles-oriental/20130903/54380967734/mollet-del-valles-comercio-polo-baix-valles.html

-“Vilafranca pateix l’efecte de la persiana tancada”, Penedès Econòmic 1/9/2013

https://files.zyncro.com/7QB-UCQ

-“Manresa és la ciutat que genera més atracció comercial”, NacióSolsona.cat 25/7/2013

http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/8369/manresa/ciutat/genera/atraccio/comercial

-“Estudien 3.000 botigues i conclouen que Manresa té molta més atracció que Vic”, Regió 7 22/7/2013

http://www.planol.info/documents/reportatge_regio7.pdf

-“Un informe revela que ‘només’ un 12% de locals de BCN estan tancats”, El Periódico 15/5/2013

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/informe-revela-que-nomes-locals-bcn-estan-tancats-2391214

-“Un estudi detecta un 14% de comerços buits a Girona”, El Punt Avui 5/5/2013

http://www.elpuntavui.cat/ma/article/4-economia/18-economia/642716-un-estudi-detecta-un-14-de-comercos-buits-a-girona.html

-“Nokia enriquirà els seus mapes amb dades de Planol.info”, El Punt-Avui 31/3/2012

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/524050-nokia-enriquira-els-seus-mapes-amb-dades-de-planolinfo.html